10 obserwujących
34 notki
44k odsłony
905 odsłon

Paradoks, czy nie?

Wykop Skomentuj26

Niech nas nie zmyli fakt, że zjawiska kosmiczne zachodzą czasami z niewyobrażalną dla nas gwałtownością i że biorą w nich udział olbrzymie energie. Wszystko odbywa się według określonych i często nam nie znanych jeszcze ograniczeń. Znane i spisane są niektóre własności próżni, jak zwykło się nazywać Dagter wirtualny, ale są to w obecnej fizyce własności oderwane od Bytu cielesnego.

Ziarnistość przyrody powoduje, że wzajemne stosunki wielkości fundamentalnych, czy to w zjawiskach kwantowych, czy makroskopowych nie mogą być wyrażane przez liczby niewymierne. Zasadę tę wyobraźmy sobie na podobieństwo cegły, której długość reprezentuje wymiar przestrzenny - rozciągłość (s), wysokość np. potencjał (F), a szerokość interwał czasowy (t). Gdybyśmy z takich cegieł zbudowali ścianę, to zawsze długość tej ściany będzie  całkowitą sumą długości naszej cegły, wysokość całkowitą sumą potencjału i szerokość też całkowitą sumą interwałów czasowych, czyli okresem (T). Tak więc nasza cegła będzie całkowitą skończoną częścią naszej budowli tak, jak budowla będzie całkowitą skończoną jej sumą. Poszczególne wymiary naszej cegły nie mogą być ze sobą porównywane, gdyż nie istnieje ich wspólna miara, ale ich zestawienie wspólne tworzy właśnie tę cegłę, lub tę budowlę, ewentualnie jakąś poręczną nam do opisu wielkość. Tę "cegłę" opisuje stała Plancka (h), gdyż jej wymiar jest następujący h= F*t*s,
Jest ona zatem cegłą naszego Realu i nie jest "stałą" ponieważ musi być zmienna po przestrzeni i czasie Wszechświata.
image
Kolejną ważną cechą Natury jest pewna własność wynikająca z Jednoznacznego Opisu Stanu (JOS), która jest absolutną rozróżnialnością każdego takiego ziarna składowego w Realu.
Zapytamy: jak to jest możliwe, że istnieje własność niepodzielności ziaren i ich identyczność, przy jednoczesnej rozróżnialności absolutnej?
Otóż, chodzi w tym o to, że te elementarne, niepodzielne i nierozróżnialne dla nas ziarna występują w nadzbiorze zbioru Realu, w Wirtualu, który charakteryzuje się także JOS, natomiast Opis Stanu dotyczy obydwu zbiorów jednocześnie. Dlatego obserwujemy ciągle takie sytuacje, jak opisana.

Zbiór Realu, czyli ten, który poddaje się naszej bezpośredniej obserwacji nie zawiera z racji swojego umiejscowienia w strukturze Rzeczywistości kwantowo nierozróżnialnych ziaren. Jednak różnice ich są tak dla nas małe, że nigdy tego nie będziemy w stanie zmierzyć, ale właśnie w naszym zbiorze Realu stanowią te różnice o rozróżnialności absolutnej wszystkiego i powoduje to, że również stała Plancka podlega tej zasadzie.

Zbiorów rzeczywistości nie można  traktować oddzielnie, gdyż continuum na to nie pozwala.
Z takich właśnie ziaren składają się wszelkie zdarzenia mikro- i makroskopowe w Realu, które mogą być tylko ich sumą, lub różnicą, ale nigdy iloczynem, ilorazem itp., które to operacje algebraiczne zakładają identyczność ziaren składowych. Jest to podstępny haczyk na który łapią się niektórzy fizycy.Wykop Skomentuj26
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Technologie