8 obserwujących
29 notek
41k odsłon
355 odsłon

Wyrwać przyrodzie tajemnice

Wykop Skomentuj21

W książce Nowa Aryjska Fizyka wydanej w Niemczech przed I wojną światową (1912 lub 1913 rok) znajduje się rozdział poświęcony "metodom analitycznym poznania przyrody" - (tłumaczenie moje). Podany, jako pomoc dla młodych adeptów nauki. Jest tam przykład rozwiązania pojęcia masy w odniesieniu do materii, opatrzony prostymi szkicami.
W moim tłumaczeniu wygląda wspomniany fragment tak:

>>Wracając do masy - fizyka rozróżnia także masę ciężką i masę bezwładną w zależności od okoliczności jej pomiaru. Za masę ciężką uważa się stosunek wielkości siły spowodowanej przyciąganiem przez inną masę, np. Ziemię, do przyspieszenia grawitacyjnego w danym miejscu. Za masę bezwładną zaś, stosunek siły zewnętrznej działającej na ciało do przyspieszenia, jakiego to ciało doznaje pod wpływem działania tej siły. Jak dotychczas nie udało się wykazać różnicy tych dwóch mas, co sprowadza podejrzenie, że chodzi o to samo zjawisko przyrodnicze, tylko inaczej nazywane.
Rozpatrzmy to dokładniej;
image
 
Rys.1.
Na rys.1 przedstawiona jest obserwacja masy ciężkiej.
Ciało materialne prze na podłoże z siłą F, a także podłoże prze na ciało z siłą F. przeciwnie skierowaną.
Ciała materialne przyciągają się wzajemnie, dlatego istnieje takie wzajemne parcie (Newton). Siły te równoważą się, więc ciało pozostaje w spoczynku. Tak twierdzi obecna fizyka. No, ale w spoczynku na świecie nie może nic pozostawać i wszystko musi się poruszać  (Heraklit).

Stan termodynamiczny zdarzenia w postaci wektora stanu (F=a=v*f) jest określony wyczerpująco przez wszystkie składowe ruchu i żadna składowa nie może być pominięta. Na stan termodynamiczny obiektu spoczywającego na ziemi składa się np. ruch wirowy Ziemi, ruch obiegowy wokół Słońca, ruch układu słonecznego względem Drogi Mlecznej, a także ruch DM względem lokalnej grupy galaktyk itd. i być może inne wielkoskalowe składowe z których nawet nie zdajemy sobie sprawy.(sic!)
Aż w końcu także ruch względem całego W-świata, którą to architekturę musimy przejściowo przyjąć, jako układ odniesienia absolutny. To, że nie wszystkie składowe ruchu obserwujemy i wydaje się, że na którymś stopniu złożenia ten ruch nie występuje, jest wywołane ograniczonym  postrzeganiem otoczenia. Jest to niedoskonałość z której Galileusz uczynił zasadą względności i która doprowadziła do wypaczonego obrazu przyrody.


Powstaje pytanie: Czym jest ten ruch, jeżeli tego nie widzimy? Zanim odpowiemy na to pytanie, rozpatrzmy przypadek drugi tzw. masę bezwładną.
image
 
Rys.2.
Na ciało działa siła F. i zgodnie z III zasadą dynamiki Newtona, ciało przeciwstawia się taką samą siłą bezwładności F  przeciwnie skierowaną. Przyczynę wywołującą tę właśnie siłę "F" Newton nazwał masą. Według Newtona masa jest własnością materii.
Porównajmy ten opis z opisem przypadku pierwszego: Ciało materialne prze na podłoże z siłą F, a także podłoże prze na ciało z siłą F. przeciwnie skierowaną. Opis jest identyczny poza tym, że w zastępstwie podłoża występuje jakiś bliżej nieokreślony obiekt prący na ciało.

Dla wybranego ciała masa ciężka i masa bezwładna są sobie równe.
Niech tak będzie, jak twierdzi fizyka, ale występuje tu pewna różnica w obserwacyjnym zachowaniu się ciał, mianowicie ciało bezwładne poddane działaniu siły F. według obserwatora porusza się, bo to widać i posiada bezwładność.
Skoro jednak Masy są równe, to nie może istnieć jakaś różnica w stanie termodynamicznym tych ciał,  zatem ciało o masie ciężkiej musi także się poruszać i nawet w takim stanie, gdzie spoczywa na podłożu, musi posiadać bezwładność. Różnica w opisie zachowania wynika w takim przypadku ze specyficznego  sposobu postrzegania obserwatora.

I tu właśnie dochodzimy do sedna sprawy: Ciało na rys.1 musi się poruszać w stosunku do czegoś, czego nie widzimy i posiada bezwładność tak samo, jak ciało na rys. 2.
W takim razie, ciało pierwsze porusza się względem niewidzialnego medium nazywanego eterem.  Chociaż obserwator ma inne wrażenie, to obiekt w przypadku pierwszym  posiada  prędkość w tym medium i ten ruch nazwany został wiatrem eteru.<<

Poniżej fragment bardzo zniszczonego tekstu, który udało mi się odcyfrować. Przytaczam go w oryginale, gdyż wydaje mi się być podsumowaniem zamieszczonego przykładu:

Aus der Betrachtung der obigen Abhängigkeiten ist die Schlussfolgerung erforderlich, dass die Masse nicht direkt die Materie betrifft, sondern eine bestimmte äußerlich wirksame Energie, die erforderlich ist, um die vorhandenen (thermodynamischen) Bewegungsparameter eines materiellen Objekts zu verändern.

Z rozpatrywania powyższych zależności wynika wniosek konieczny, że określenie Masa nie dotyczy materii bezpośrednio, ale dotyczy pewnej zewnętrznie aktywnej energii, która jest konieczna do tego, aby zmienić zastane parametry (termodynamiczne) ruchu obiektu materialnego.

Pociąga to za sobą brzemienne skutki w odniesieniu do oglądu Natury i wywraca narosłe, absurdalne interpretacje zjawisk fizycznych na Ziemi i w kosmosie.<<


Takie rzeczy ktoś  pisał już przed I WŚ.  Książkę  ktoś próbował spalić. Kto i dlaczego zadał sobie  trud, aby unicestwić wiedzę fizyczną daleko bardziej zaawansowaną niż nauczana w tym czasie na światowych uniwersytetach? Czy maczali w tym palce Rosjanie, czy Amerykanie? A może zupełnie ktoś inny? Jedno, co wiadomo, to tak jedni, jak i drudzy wywieźli po II WŚ niemieckich naukowców, którzy później pracowali u nich, ale dlaczego ktoś starał się zatrzeć ślady po rozwoju tak cennych moim zdaniem idei?

Wykop Skomentuj21
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Technologie