5 obserwujących
171 notek
84k odsłony
  302   0

Istota życia czyli polemika z filozofią śmierci według Kaji Gondek

Strach przed sposobem powstawania naczynia oraz pozbawieniem ludzi kontroli nad procesem pojawiania się kolejnych ciał wydaje się wiązać a "racjonalnością" ekonomii tj. pewnym bilansem. Jeśli bowiem niebo jest studnią bez dna to nie jest niczym fajnym. Ginie się tam w milionie innych bytów z przeszłości.

Problem śmierci wczesnej stanowi dylemat przerwania procesu .... jakim procesem jest życie i jaką przynosi to korzyć lub stratę dla duszy ... tutaj trudno o polemikę nie znając "sensu życia" a dokładniej "istnienia duszy". Rozbicie się o ścianę doktryn w ten materii wskazuje w którą drogę pójść mogą prawa.

Krytyczne słowa dekalogu "nie" zabijaj choć ty codziennie zabijasz zmieniane są w "nie zabijaj sobie podobnych" choć ty i tak w ciągu życia umiesz zabić wielu sobie podobnych ( świadome zabijanie na wojnie, obrona życia na wojnie, zwykła praca zawodowa z ryzykiem pozbawienia kogoś życia - prowadzenie samochodu, zmiany w naturze prowadzące do upodlania innych ludzi prowadzące do ich śmierci ). Skala zjawiska jest potężna. 

Krzewiciele doktryny życia "za wszelką cenę" nie tłumaczą dlaczego ktoś musi za młodu umrzeć. Wymijają pytania o przyczyny wad wrodzonych śmiertelnych, wad genetycznych, rodzenia się niezdolnych do samodzielnego życia i humanizmu na siłę podpieranego teoriami z doktryn religijnych.

5. Akt wcielenia oraz moment wcielenia a aspekt śmierci po i przed tym aktem.    

Sytuacja wcielenia się ducha do istoty podobnej - właściwej rodzajowi - ( HOMO ) celem powstania symbiozy w formie bytu świadomego i rozumnego ( HOMO SAPIENS )   wymaga oceny jakie warunki ekonomiczne czy też uwarunkowania symbiozy są wymagane aby nastąpiło połączenie. 

I tak - jeśli byt jest niematerialny musi być "energetyczny" i być formą stanu lub "struktury energii" która wchodząc w połączenia z materią i jej ( energetycznymi systemami ) musi móc wpływać na jej "stan". Stan materii musi w pierwszeństwie powodować przepływ oraz zmiany stanu obu stron symbiozy.  Przepływ musi być silnym, stabilny i o wystarczającej wartości minimalnej. Połączenie powinno podnieść wielkość energii jaka można odczytać badając ciało. Badanie ciała martwego  nie daje gwarancji oceny czy "zabito" wymuszając na istocie opuszczenie przedwczesne ciała.

Uśmiercanie płodu który reaguje na próby jego "unicestwienia" traktować należałby jako  reakcję na jego próbę "zabicia". Stan świadomości obrazują liczne filmy przeciwników aborcji i jest oczywiste że sytuacja taka uznana byłaby za "graniczną" do określenia chwili terminem "zabicia" człowieka. Problem polega jednak na "samodzielności". Do chwili narodzin żaden płód nie jest samodzielny.  To oznacza również że jego życie jest "zależne". I podobnie jak z niemowlęciem - nie zawsze życie płodu da się  zachować.

6. Czym jest symbioza HOMO SAPIENS

Symbioza oznacza wprost stan, w którym obie formy ( materia i dusza ) działają na swoją korzyść i tak należy rozumieć sytuację w której od procesu połączenia następuje proces "synchronizacji" bytu z gospodarzem - który dokonuje połączeń i wymiany energii celem ustalenia "granic" i "wartości" oraz "zasad współistnienia". Stan synchronizacji jest też stanem nauczenia się przez duszę "władania rzeczą".

Czas kształtowania się symbiozy nie jest znany. Znany jest natomiast skutek braku symbiozy jakim jest potencjalna śmierć ( rozkład ) "opuszczonej materii". Przyjmując kryteria energetyczne należałoby określić moment pojawienia się "świadomych stanów energetycznych mózgu" oraz ich zmian jako "wiodącego wyznacznika" połączenia ( domniemanie autora wypowiedzi - badanie energetyki mózgu w stanie prenatalnym jest "trudne" a dokładne badanie niemożliwe na obecnym etapie technologii ).

Stan "przygotowania do reakcji" pozwala bowiem "odpowiadać" na impulsy kierowane do ciała.  Mechaniczne uśmiercenie płodu porównywalne jest a mechanicznym uśmierceniem ciała. Rany i sam atak na integralność jest "odczuwalny" już na wczesnych etapach rozwoju.

Między 17. a 20. tygodniem ciąży w mózgu dziecka powstają komórki nerwowe, których zadaniem będzie rozpoznawanie bodźców zewnętrznych, takich jak smak, zapach, dźwięk czy światło lub dotyk.

Uważa się, że po 20. tygodniu ciąży dziecko zaczyna odczuwać ból.  Z pewnością synchronizacja pojawiać się może z momentem budowania się organu - przed tym nie ma z czym się synchronizować - tj. około 8-9 tygodnia rozwoju płodu.

7. Śmierć nosiciela. 

Akt rozłączenia bytu z ciałem podobny jest na swoim etapie pierwszym do sytuacji tzw. "śmierci klinicznej" w której duch nie jest już uwarunkowany nosicielem i może ale "nie musi do niego powrócić".

Śmierć nosiciela w przypadku istoty "dorosłej" w wyniku opuszczenia ducha przez ciało nie powoduje w istocie skutków innych niż śmierć naturalna. O dalszym symbiotycznym bycie ciała i istoty decyduje wprost "czas powrotu" po którym ciało może się zacząć wyłączać a dokładniej nastąpi "utrata synchronizacji" poprzez zmiany stanów energii ciała - co utrudnia lub uniemożliwia powrót bytu. ( Domniemanie autora wynikające z opisywanych w sieci zjawisk opuszczania ciała i podróży duchowych ) 

Lubię to! Skomentuj18 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo