5 obserwujących
169 notek
82k odsłony
  79   0

MUMINKI 21,18,13.

W lutym 1939 r. (według innych danych w grudniu 1938 r.) do kancelarii Hitlera nadszedł list od niejakiego Knauera, ojca niemowlęcia, które urodziło się z niedorozwojem jednej stopy oraz było pozbawione jednego przedramienia, ślepe i z „wrodzonym idiotyzmem”. Autor listu prosił, aby temu dziecku udzielono „łaski śmierci” tak, by je „usunąć” (niemowlę to było badane w klinice pediatrycznej w Lipsku przez prof. Wernera Catela, który zaproponował wystąpienie z taką prośbą do Hitlera). Hitler polecił swemu osobistemu lekarzowi dr. Karlowi Brandtowi, aby zbadać to dziecko i jeśli informacje okażą się prawdziwe – zabić je.


Systemowym problemem życia jest fakt obciążenia rodziców i krewnych odpowiedzialnością za narodzenie się i obarczenie ich zobowiązaniem które podtrzymane jest normą kodeksu karnego.

Art. 27. Obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny

Oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.

Art. 61( 9 ). Matka dziecka

Matką dziecka jest kobieta, która je urodziła.


Art. 96. Obowiązki rodziców wobec dziecka 

§ 1. Rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą rodzicielską i kierują nim. Obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je należycie do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień. 

Art. 97. Wspólne wykonywanie władzy rodzicielskiej 

§ 1. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania. 


Art. 152. [Aborcja za zgodą kobiety]

§ 1. Kto za zgodą kobiety przerywa jej ciążę z naruszeniem przepisów ustawy, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Dziecko poczęte z wadą genetyczną nigdy nie osiąga samodzielnej zdolności do życia poza organizmem ciężarnej ( brak kryterium )

§ 3. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 lub 2, gdy dziecko poczęte osiągnęło zdolność do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.


https://pl.wikipedia.org/wiki/Kryterium_zdolno%C5%9Bci_p%C5%82odu_do_%C5%BCycia_poza_organizmem_matki


Pytanie proste czy zdolność do samodzielnego życia jest kryterium prawa do życia? Tak jest. Czy w związku z powyższym MUMINKI są zdolne do samodzielnego życia. Zależy które - dzieci z trisomią genu 21 są zdolne do samodzielnego życia w takim stopniu a jakim systemowo wzmocnimy je w rozwoju cech rozwojowych. Ich rozwój zależny jest od sprawowanej opieki. 


Dzieci te cechuje niska inteligencja. Większość jest niepełnosprawna intelektualnie w stopniu lekkim (iloraz inteligencji 50-70) lub w stopniu umiarkowanym (iloraz inteligencji 35-50). U niektórych osób występuje znaczna niepełnosprawność intelektualna (iloraz inteligencji 20-35).

Niepełnosprawność na poziomie umiarkowanym i znacznym oznacza ubezwłasnowolnienie. 


Osoby z trisomią 21 nie są natomiast w pełni zdolne do prawidłowego rozmnażania się. Około 50–70% kobiet z trisomią 21 chromosomu wykazuje biologiczne predyspozycje do posiadania potomstwa. Większość mężczyzn z trisomią 21 nie wykazuje zdolności do posiadania dzieci co nie oznacza braku popędu seksualnego jaki się może u nich rozwinąć. 


Niestety, ciąża w przypadku kobiety z zespołem Downa może stanowić zagrożenie dla niej samej oraz potomstwa. Wada serca, białaczka, choroby tarczycy lub inne choroby mogą komplikować przebieg ciąży, spowodować: obumarcie płodu, poród przedwczesny oraz małą masę urodzeniową. Jest także ryzyko urodzenia dziecka z dodatkowym chromosomem 21, z niepełnosprawnością intelektualną lub z innymi zaburzeniami rozwoju. Kobiety z zespołem Downa mogą również urodzić dzieci, u których nie ma jakichkolwiek wad wrodzonych i zaburzeń.


Czy pozostałe dzieci z wadami genetycznymi lub rozwojowymi nie będące zdolne do samodzielnego życia podlegają ochronie?

Dziecko poczęte osiąga zdolność do samodzielnego życia w dwóch etapach.

Pierwszym z nich jest przetrwanie okresu opieki szpitalnej. Dziecko które trzeba podłączyć pod aparaturę podtrzymującą życie lub wymagające czynności prowadzących do podtrzymania życia nie posiada zdolności funkcjonowania samodzielnego.

Ta grupa dzieci jest "terminowana" tj. przetrzymywana pod aparaturą aż do śmierci naturalnej w okresie niemowlęcym. 


Istnieje również druga grupa dzieci niezdolnych do samodzielnego życia nigdy. Dziećmi tymi są osoby które w momencie narodzin przejawiają cechy prowadzące do ich pełnego ubezwłasnowolnienia oraz wymagają okresowej lub stałej czynności "podtrzymania życia". Dzieci te są terminowane w zależności od rodzaju schorzenia i tempa śmiertelności naturalnej.


Najgorsza grupa dzieci które się "podtrzymuje" to organizmy niezdolne do życia które nie rokują rozwoju oraz nie przejawiają szansy na samodzielność. Dzieci z Trisomią 21 mają największe szanse rozwojowe.

Trisomia 18 -95% płodów dotkniętych tą wadą ulega poronieniu. 

Trisomia 13 - dzieci cechuje wysoka śmiertelność po urodzeniu. 


Czytaj - dzieci dotknięte trisomią 21 - przeżywają mają szansę posiadania potomstwa kobiety na poziomie 50 % mężczyźni znikomą. Posiadanie potomstwa przez osoby z trisomią 21 powiązane jest z ryzykiem pozbawienia praw rodzicielskich oraz wystąpienia trisomii u potomstwa. Zanik trisomii w procesie rozmnażania się jest "mało prawdopodobny".


Niestety pozostałe formy ograniczenia rozwoju związane z deformacją mogą prowadzić do urodzenia się dziecka niezdolnego do samodzielnego życia, niezdolnego do rozwoju intelektualnego oraz samodzielnego funkcjonowania po ustaniu władzy rodzicielskiej. 

Wracając do podstaw. Prawo polskie nie przewiduje sytuacji w której na podstawie zaświadczenia od lekarza w sprawie "opieki" bo będzie to niejednokrotnie opieka dożywotnia o ustanowieniu opiekuna lub opiekunów osoby małoletniej oraz osoby powyżej 18 roku życia stanowić będzie zawsze sąd. 

Organ ten rozwiązałby problem zobowiązania solidarnego rodziców w zakresie obowiązku sprawowania opieki gdyż ma nocy wniosku kierowanego do sądu rodzice z obowiązku tego byliby "zwolnieni". 


W przypadku wady płodu nie powinno dochodzić także do porodu naturalnego a matka nie powinna być zmuszana do karmienia dziecka. Terminacja naturalna dziecka z cechami pozbawienia zdolności uniknięcia infekcji wewnątrzustrojowych nie powinna być karana. Dziecko z odsłoniętą czaszką, cechami głębokiej dysfunkcji życia powinno móc być bezboleśnie pozbawione funkcji życiowych. Jedyna droga pozbawienia takiego dziecka tych funkcji to zwiotczenie mięśni skutkujące wyłączeniem funkcji oddechowych i funkcji akcji serca. 

Zaraz ktoś się rzuci w sprawie eutanazji. Tak możemy stosować "eutanazję uporczywą" i obserwować coś co kiedyś po śmierci stawało się "preparatem" jak powoli ginie w podtrzymanym cierpieniem procesie uporczywego stosowania humanizmu wobec każdego. Formalina rules ( zasada przekazania ciała uczelni pozwalają na preparację zwłok płodów - dawniej było to częstsze ).  


I tak zdarza się że trisomia 21 powoduje konieczność dożywotniej opieki. Część osób dzięki edukacji i uzyskaniu pracy staje się samodzielna. Niestety osoby z niższym ilorazem będą pod systemową opieką służby zdrowia i instytucji pomocy społecznej dożywotnio. 


Osoby z trisomią 18 i 13 będą pod opieką systemową. Problem jest jeden - spychologia stosowana w zakresie kosztu opieki. Koszt opieki nad dziećmi zrzuca się na rodziców i są oni zobowiązani do opieki na mocy prawa. 


Nie mogą poprosić w dowolnym momencie o zniesienie z nich tego obowiązku. Aby znieść z nich obowiązki opiekuńcze muszą sami wykazywać niezdolność do sprawowania opieki. A to zdarza się rzadko. I tak urodziłaś kobieto"worek kartofli" ( przenośnia odnosząca się do masy osoby niezdolnej do poruszania się w wieku dorosłym - od 50 kg w górę ) wykazujący podstawowe odruchy życiowe którego rozwój stanął i nie chce ni w ząb ruszyć do wieku lat 18 - masz być mu matką. 


Art. 61( 9 ). Matka dziecka

Matką dziecka jest kobieta, która je urodziła.

Nie urodzisz - nie ma problemu, nie ma rozmowy. Nie ma istoty. Jest dylemat nadmierności interwencji i uśmiercania dzieci "zdrowych" w procedurze poświadczania nieprawdy lub w podziemiu aborcyjnym. Im mniej aborcji tym mniej lekarzy im mniej lekarzy tym trudniej dokonać czynu. Im trudniej dokonać czynu tym więcej MUMINKÓW się urodzi. 


Wszystkich z trisomią 21,18 i 13 za termin MUMINKI przepraszam ale zawdzięczacie to Kai Głodek. 

Cytat. KANON. 

- Wojtek, wiesz co? Już nie można zabijać małych mumuników.

- Co, mama? 

- Wszystkie muminki są już bezpieczne, wiesz? 

- O, super! Dzięki, mama!Lubię to! Skomentuj Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Komentarze

Inne tematy w dziale