2 obserwujących
124 notki
23k odsłony
  81   0

Chronimy życie nienarodzonych i wspomagamy rodziców niepełnosprawnych dzieci

image

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 22 października to wielki sukces, ale też wyzwanie. Musimy rzetelnie tłumaczyć jego rzeczywiste znaczenie i przypominać, że nie ma uzasadnienia prawnego ani medycznego, by odmawiać jego publikacji. Szczególnie ważne jest przypominanie, że orzeczenie TK nie ogranicza w żaden sposób zakresu dopuszczalnych interwencji medycznych i nikogo nie naraża na utratę zdrowia lub życia.

Równie istotne jest stworzenie w Polsce wzorcowego systemu wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami obejmującego ich całe życie od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. W piątek podczas konferencji prasowej zespół naszych ekspertów zaprezentował raport „Jak systemowo wspierać osoby z niepełnosprawnościami?”. Zawarliśmy w nim konkretne propozycje zmian w polskim prawie i w systemie polityki społecznej. Przedstawione przez nas zmiany dotyczą niepełnosprawnych na każdym etapie życia - od poczęcia aż do naturalnej śmierci.

Proponowane przez nas rozwiązania dotyczą siedmiu głównych obszarów: opieki nad zarówno kobietą jak i dzieckiem w okresie ciąży, podwyższenia standardów świadczeń okołoporodowych, funkcjonowania hospicjów perinatalnych w każdym województwie, reformy świadczenia pielęgnacyjnego, upowszechnienia dostępu do asystenta osoby niepełnosprawnej, wprowadzenia bonu terapeutycznego, a także nowych ulg podatkowych.

Obok działań, które bezpośrednio służą ochronie życia oraz wsparciu dzieci z niepełnosprawnością i ich rodzin podejmujemy działania, które służą przeciwdziałaniu nieprawdziwym informacjom, które w coraz większym stopniu dominują w naszym życiu publicznym. To dlatego opracowaliśmy raport, który pokazuje, że za niedawnymi demonstracjami przeciwko wyrokowi TK stały nie tylko skrajne emocje części społeczeństwa, ale też ogromne inwestycje finansowe ze strony organizacji międzynarodowej lewicy. Pozwoliły one na zaplanowanie protestów, nadanie im jednolitej symboliki i ogólnopolskiego charakteru.

Obecne wydarzenia unaoczniają również kolejny problem toczącej się debaty publicznej. Jest nim zawłaszczanie i instrumentalizacja pojęcia „praw kobiet” przez radykalne ruchy polityczne w celu uzasadnienia przeprowadzanej przez nie inżynierii społecznej. Nie można dłużej pozwalać na to, by posługiwano się tym terminem do upowszechniania w istocie sprzecznych z dobrem kobiet postulatów, takich jak aborcja na życzenie, permisywna edukacja seksualna czy propaganda antykobiecej ideologii gender. Dlatego zdecydowaliśmy się na organizację cyklu konferencji mających na celu odkłamanie pojęcia praw kobiet, które koordynuje dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris, Karolina Pawłowska. Najbliższa z nich, z udziałem międzynarodowych gości wysokiego szczebla, odbędzie już w czwartek 12 listopada w formule online.

image


Z ochroną życia nie należy zwlekać

Z perspektywy prawnej i medycznej trudno znaleźć argumenty, które by przemawiały za opóźnieniem publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Dlatego przygotowaliśmy analizę adresowaną do rządu, która przypomina, że wyrok w żadnym stopniu nie ogranicza możliwości prowadzenia interwencji medycznych chroniących kobietę – także wtedy, gdy zagrożenie dla matki wiąże się z trudnym przebiegiem ciąży. Wyjaśnia też, że nie ma jakiegokolwiek uzasadnienia dla opóźnienia publikacji wyroku. Przypominamy, że polskie prawo nie przewiduje procedury pozostawiania na „bocznym torze” zapadłych orzeczeń. W świetle art. 7 Konstytucji mówiącego o tym, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa, niepublikowanie wyroku, nieważne jakie są tego powody, jest niedopuszczalna. Trzeba przypomnieć, że zgodnie z art. 190 Konstytucji wyroki Trybunału są ostateczne. Prawo polskie nie zna obecnie żadnej procedury pozwalającej na ich podważenie.

Wątpliwości budzi również status nieopublikowanych orzeczeń. W przypadku powstania szkód z powodu nieopublikowania wyroku, koszty ich kompensacji zapłacimy my wszyscy, ponieważ odszkodowania wypłacane będą z budżetu państwa.

Przypominamy też, że przepis uznany za niekonstytucyjny nie może funkcjonować w obrocie prawnym. W konsekwencji, powołując się na niego wciąż można legalnie dokonywać kolejnych aborcji eugenicznych. W takiej materii jak życie nienarodzonych, każdy dzień zwłoki oznacza śmierć kolejnych ludzkich istnień.

Zasadnicze wątpliwości budzi propozycja Prezydenta RP dotycząca ograniczenia zakresu ochrony życia dzieci nienarodzonych tylko do dzieci z wadami „nieletalnymi”. W praktyce prowadzi ona bowiem do powielenia rozwiązań, które Trybunał uznał za sprzeczne z ustawą zasadniczą. Tym, na co powinien położyć nacisk Prezydent, powinno być zapewnienie najwyższych standardów opieki kobietom w powikłanej ciąży, szczególnie wówczas, gdy spodziewają się przyjścia na świat śmiertelnie chorego dziecka. Nie może być tak, że część dzieci ze względu na samą tylko ciężką chorobę arbitralnie pozbawia się prawa do życia i prawa do godnej śmierci. Jak wskazują doświadczenia hospicjów perinatalnych, urodzenie chorego dziecka bez wątpienia łatwiej pozwala pogodzić się z jego odejściem niż przeprowadzenie aborcji.

Lubię to! Skomentuj5 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale