2 obserwujących
122 notki
22k odsłony
  54   0

Najwyższe zyski Elewarru za prezesa Korony

Dziś, gdy Elewarr odnosi sukcesy finansowe, wiele osób zapomniało, że Spółka ta przez lata nie miała dobrej passy.  W latach 1995-2003 Elewarr uzyskał następujące wyniki finansowe netto:

1995: +869813,40

1996: -753117,99

1997: -3 678 445,59

1998: +445 811,42

1999: -8 557 000

2000: -9 560 000

2001: +2 005 000

2002: -6680 000

2003: -5 839 000

Sytuacja uległa poprawie wraz z wejściem do Unii Europejskiej, Elewarr mógł liczyć na pieniądze ze składowania rezerw interwencyjnych i rezerw strategicznych.

2004: +6082 000

2005: +4390 000

2006: +5773 000

Dodać jednak należy że na wyniki ówczesne wpłynęły bardzo wysokie dywidendy ze spółek zależnych (TDM Arrtrans, ZZZ)

Historyczny rezultat Spółka uzyskała w 2007 r. za czasów prezesury Daniela Alain Korony. 30.09.2007 Spółka miała zysk na poziomie 10.190.300 zł. Po wyborach dochodzi jednak (z powodów politycznych) do zmiany zarządu Spółki, odwołania 23.11.2007 prezesa Korony i powołania na czele Spółki tj. Andrzeja Śmietanki (PSL). Ostatecznie na koniec roku Spółka nadal wykazuje historyczny zysk netto, ale już tylko na poziomie 6 358 652,30 zł.

Dobra koniunktura pozwoliła utrzymać przez Spółkę dodatnie wyniki finansowe, choć już na niższym poziomie, znów w znacznej części pochodzące z dywidend ze spółek zależnych i po znaczącym cięciu świadczeń pracowniczych.

2008: 727 255,37

2009: 527 824,37

2010: 4 217 171,78

2011: 5 455 345,42

2012: 3 326 190,60

Zmiana otoczenia i warunków rynkowych, a także błędy zarządcze musiały odbić się na kondycji Spółki. Od 2013 roku za prezesa Tomaszewskiego, a następnie wiceprezesa Kluczyńskiego, Spółka ponownie odnotowuje wysokie straty finansowe:

2013: -12 951 017,65

2014: -6 382 515,80

01.01.2015-30.06.2016: -412 092,30

01.07.2016-30.06.2017: 3 467 993,13

Co prawda za rok obrotowy 2016/2017 Spółka wykazała dodatni wynik finansowy, jednakże okazało się, iż odpisy aktualizacyjne z tytułu utraconej wartości akcji TDM Arrtrans SA w wysokości 4.969.256,76 zł zaksięgowano jako straty z lat ubiegłych w bilansie. W celu „przekonania” głównej księgowej, sceptycznej wobec takiego zaksięgowania, zarząd kierowany przez B. Drechnę podjął uchwałę nr 15/17 z dnia 23 sierpnia 2017 r. w tej sprawie, dając tym samym podstawę do przypisania zysku. (https://elewarr.pl/wezwanie-pelnomocnika-elewarru-do-naszego-dziennika/)

W roku następnym Spółka wykazuje już historyczną stratę:

01.07.2017-30.06.2018r. -17 221 981,98

W tym stanie rzeczy, 1 listopada 2018 roku następuje zmiana zarządu i powołanie doktora nauk ekonomicznych Daniela Alain Korony na prezesa zarządu. Spółka zaczyna uzyskiwać dodatnie wyniki finansowe, z roku na rok coraz wyższe, a przy okazji następuje także wyczyszczenie Spółki z wszelkich finansowych zaszłości. W roku 2020/21 uzyskuje najwyższy wynik w swej historii, dzięki czemu strata z roku 2017/18 może zostać w całości pokryta, a równocześnie Spółka zachowała tzw. poduszkę podatkową (odpis z tytułu zaległych strat) w wysokości ponad 6 mln złotych.

01.07.2018-30.06.2019r. 928 243,76

01.07.2019-30.06.2020r. 1 676 934,81

01.07.2020-31.06.2021r: 15 759 240,75 (ponad 17 mln zł brutto)

Jak widać gdy na czele Elewarru jest prezes Korona, Spółka nie tylko uzyskuje dodatnie wyniki finansowe, ale wręcz historyczne rezultaty. Natomiast inni prezesi takimi wynikami pochwalić się nie mogli, a niektórzy z nich wykazali nawet historyczne straty.

Lubię to! Skomentuj Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale