2 obserwujących
117 notek
21k odsłon
  48   0

Sawicki naruszył dobra osobiste Elewarru

28 XII 2021 Sąd Okręgowy wydał wyrok w sprawie z powództwa spółki Elewarr przeciwko wiceprzewodniczącemu Klubu Parlamentarnego PSL, b. ministra rolnictwa, posła Marka Sawickiego o ochronę dóbr osobistych. Sąd uznał że poseł naruszył dobra osobiste przedsiębiorcy i nakazał przeprosiny. Wyrok, którego treść przytaczamy poniżej, jest nieprawomocny:


sygn. XXV C 2430/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 grudnia 2021 roku

Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący SSR (del.) Kamil Gołaszewski

Protokolant Katarzyna Konarzewska

po rozpoznaniu 3 grudnia 2021 roku w Warszawie na rozprawie

sprawy z powództwa Elewarr sp. z o.o. w Warszawie

przeciwko Markowi Sawickiemu

o ochronę dóbr osobistych

I. nakazuje pozwanemu Markowi Sawickiemu złożenie oświadczenia następującej treści:

„„Przeprosiny Marka Sawickiego dla Elewarr spółki z o.o. Ja, Marek Sawicki, polityk PSL, jako gość programu telewizyjnego TVP Info pt. „Minęła 8” z dnia 7.8.2019 r. stwierdziłem, że Elewarr spółka z o.o. jest bankrutem, względnie został doprowadzony do bankructwa, czym naruszyłem dobre imię tego przedsiębiorcy

a jako osoba udzielająca głosu dla Bussines Insider Polska do materiału prasowego z dnia 10.7.2021 r., stwierdziłem, że Elewarr spółka z o.o. jest na skraju upadłości, czym naruszyłem dobre imię tego przedsiębiorcy.

Oświadczam, że nie istniały uzasadnione podstawy do sformułowania tych stwierdzeń.

Przepraszam za to, że na skutek moich bezprawnych wypowiedzi doszło do niesłusznego podważenia renomy Elewarr spółki z o.o.

Marek Sawicki”

przy czym oświadczenie powinno zostać umieszczone w terminie 7 dni od uprawomocnienia się orzeczenia, na okres 14 dni, na stronie internetowej Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska - PSL, UED, Konserwatyści – w czarnej ramce na białym tle, w lewym górnym rogu, czcionką standardową dla tej strony internetowej, bez jakichkolwiek komentarzy, uzupełnień, czy odniesień się do treści, bez zastosowania jakichkolwiek zabiegów formalnych i treściowych umniejszających znaczenie, rangę i powagę oświadczenia, względnie zaznaczających dystans do jego treści lub formy;

II. w pozostałym zakresie oddala powództwo;

III. zasądza od pozwanego Marka Sawickiego na rzecz powoda Elewarr spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie kwotę 1 757 zł (tysiąc siedemset pięćdziesiąt siedem złotych) tytułem kosztów procesu, w tym 1 140 zł (tysiąc sto czterdzieści złotych) tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

Lubię to! Skomentuj Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale