40 obserwujących
3412 notek
848k odsłon
  193   0

Nakaz wysiedlenia Polaków i Żydów

Nakaz wysiedlenia Polaków i Żydów


26 marca 1885 roku nakaz wysiedlenia Polaków i ŻydówOtto von Bismarck, premier Prus i późniejszy kanclerz Rzeszy, powiedział o Polakach: „Bijcie Polaków tak długo, dopóki nie utracą wiary w sens życia. Współczuję sytuacji, w jakiej się znajdują. Jeżeli wszakże chcemy przetrwać, mamy tylko jedno wyjście – wytępić ich”.


image

Rugi pruskie początkiem konfliktu zaborców ergo polskiej niepodległości?26 marca 1885 roku minister spraw wewnętrznych Prus nakazał władzom prowincjonalnym wysiedlić za granicę Niemiec wszystkich Polaków i Żydów mających obywatelstwo rosyjskie. Wkrótce potem, rząd rosyjski nałożył ograniczenia prawne na nabywanie i dzierżawę ziemi przez Niemców w Rosji, ograniczając w ten sposób niemiecki ruch kolonizacyjny w zaborze rosyjskim.

W ten sposób, wbrew pierwotnym intencjom Bismarcka, wysiedlenia przyczyniły się do pogorszenia stosunków niemiecko-rosyjskich, do erozji tradycyjnej współpracy pomiędzy tymi państwami trwającej od połowy XVIII wieku. Sprzyjały procesom zwrotu w polityce Rosji, który ostatecznie doprowadził do utworzenia sojuszu francusko-rosyjskiego, będącego zaczątkiem Ententy, pokonania II Rzeszy podczas I wojny światowej w 1918 roku i uzyskania w tym samym roku przez Polskę niepodległości.

image

Kuzynowie Kaiser Wilhelm II i car Mikołaj II  w 1905 

Rząd rosyjski uznał Niemcy za główne zagrożenie dla swojego terytorium. Wzmocniła to decyzja Niemiec o utworzeniu Trójprzymierza. Zgodnie z warunkami tego sojuszu wojskowego Niemcy, Austro-Węgry i Włochy zgodziły wspierać się nawzajem, jeśli zaatakują je Francja lub Rosja. Chociaż Niemcy były rządzone przez kuzyna cara, Kajzera Wilhema II, akceptował on poglądy swoich ministrów i w 1907 roku zgodził się, aby Rosja przyłączyła się do Wielkiej Brytanii i Francji, tworząc Potrójną Ententę.

W lutym 1914 car Mikołaj II przyjął radę swojego ministra spraw zagranicznych Sergieja Sazonowa i zobowiązał rząd rosyjski do poparcia Ententy. Sazonow był zdania, że ​​w razie wojny członkostwo Rosji u boku Ententy umożliwiłoby jej uzyskanie terytorialnych zdobyczy z sąsiednich krajów. Już przed Stalinem myślał o poszerzeniu rosyjskiej strefy wpływu do Odry, tworząc autonomiczne państwo polskie z mieszaną narodowościowo ludnością, dzięki czemu łatwiejsze w zarządzaniu. Sazonow wysłał telegram do ambasadora Rosji w Londynie prosząc go o wyjaśnienie rządowi brytyjskiemu, że car może zaangażować się w wojnę z Niemcami : „Pokój na świecie będzie bezpieczny dopiero w dniu, w którym Potrójna Ententa, przekształci się w sojusz obronny bez tajnych klauzul i publicznie ogłoszony na całym świecie. W tym dniu niebezpieczeństwo hegemonii niemieckiej zostanie ostatecznie usunięte i każdy z nas będzie mógł spokojnie poświęcić się własnym sprawom”. 


W międzynarodowym kryzysie, który nastąpił po zamachu na arcyksięcia Ferdynanda, car dał jasno do zrozumienia, że ​​jest gotów iść na wojnę w tej sprawie. Rasputin prorokował porażkę. "Święty starzec" był szczerym krytykiem tej polityki i połączył siły z dwoma wysokimi rangą osobistościami, Siergiejem Witte i Piotrem Durnowem, aby zapobiec wojnie. Durnowo oświadczył carowi, że wojna z Niemcami będzie „wzajemnie niebezpieczna” dla obu krajów, bez względu na to, kto wygra. Witte dodał, że „w podbitym kraju musi nieuchronnie wybuchnąć rewolucja społeczna, która z samej natury rzeczy rozprzestrzeni się na kraj zwycięzcy”. 


Siergiej Witte zdał sobie sprawę, że z powodu swojej sytuacji ekonomicznej Rosja przegra wojnę z którymkolwiek ze swoich rywali. Hrabia Witte nigdy nie zmienił przekonania, że ​​po pierwsze Rosja musi unikać wojny za wszelką cenę, a po drugie, że musi pracować na rzecz przyjaźni ekonomicznej z Francją i Niemcami, aby przeciwdziałać dominacji Anglii. Rasputin był przeciwny wojnie z powodów podobnych jak Witte.  "Był za pokojem między wszystkimi narodami i między wszystkimi religiami”. 

Lubię to! Skomentuj Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale