2 obserwujących
253 notki
56k odsłon
84 odsłony

Natura i kultura - podział dychotomiczny

Wykop Skomentuj4

Natura i kultura

Typowym sposobem wydzielenia elementów życia człowieka jest podział na naturę i kulturę.

Przy tym za naturę przyjmuje się wszystko, co dotyczy człowieka jako organizmu.

Za kulturę przyjmuje się wszystko, co dotyczy innych zakresów bycia i działania człowieka.

U Kanta podział ten jest nazwany inaczej: podziałem na sferę bytu i sferę powinności (być może nazewnictwo takie było związane z niemiecką kulturą, niemieckim poglądem na rzeczywistość).

Trzeba zauważyć, że podział ten nie jest podziałem binarnie rozłącznym, wręcz przeciwnie kultura obejmuje sposoby zaspokajania potrzeb naturalnych człowieka: np. sposób zdobywania pożywienia, sposób jedzenia, sposób wydalania, sposób rozmnażania, itp.

Kultura jest pewnego typu nadbudową nad naturą, wynika z natury, i w przeciwną stronę modyfikuje naturę.

Chcę się tu zająć tematem podziału dychotomicznego, traktując podział na naturę i kulturę tylko jako wygodny przykład.

Są dwa typy dychotomicznego podziału całości:

1. Podział abstrakcyjny, idealny;

2. Podział realny, praktyczny.

Ad 1. Podział abstrakcyjny (myślowy, matematyczny) prowadzi do wyodrębnienia dwóch części rozłącznych i wyczerpujących całość, które następnie można by idealnie połączyć odtwarzając powrotnie całość.

Ad 2. Podział realny tworzy dwie części, które natychmiast zaczynają oddziaływać na siebie nawzajem, ich powtórne połączenie nie byłoby idealne, a praktycznie musiałaby pozostać widoczna linia podziału.

W rzeczywistości w skali człowieka (makroskali) podział dychotomiczny zawiera pewne cechy podziału realnego, ale także pewne cechy podziału idealnego: podział idealny jest pewnego typu wzorcem, modelem myślowym dla podziału realnego.

Podział binarny na dwie rozłączne części jest tylko wyjątkiem od innego typu podziałów na dwie części.

Ludzie są przyzwyczajeni do podziałów binarnych, wyraźnie rozłącznych, można powiedzieć sztywnych: w czasie i przestrzeni.

Gdzie dochodzi do takiego wydzielenia, wyraźnego ustalenia stanu:

• w przyrodzie w danym miejscu i czasie;

• przy podjęciu decyzji przez człowieka.

Przykład z naturą i kulturą pokazuje jednak, że realne podziały dychotomiczne nie dają dwóch osobnych bytów zupełnie rozłącznych.

Te dwa byty pozostają w układzie wzajemnych zależności oddziaływają na siebie nawzajem, wpływają na siebie, mieszają się, być może zachowując pewne cechy swojej tożsamości (wbrew Heglowi, który uważał, że dochodzi także do zupełnej zmiany stosunków, odwrócenia zależności).

Elastyczność jest zatem istotnym czynnikiem wszystkich rzeczywistych podziałów, sztywne trzymanie się zasad pozwala zachować tożsamość, ale nie powinno utrudniać kompromisów w pozostałych tematach.

Zauważmy jednak, że w temacie podziału na wady i zalety częstą radą bywa, by własne wady wykorzystać jako zalety, np. że lenistwo doprowadziło do wynalezienia maszyn, które wykonują pracę zamiast człowieka.


Wykop Skomentuj4
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale