nihil novi sub sole
prawda boli?!
3 obserwujących
184 notki
66k odsłon
1446 odsłon

Prawda - analiza pojęcia

Wykop Skomentuj13

Ontologia zaproponowała nazywać prawdą: to co istnieje – nie zgadzam się z tym, bo sednem pojęcia prawda jest związek (relacja) oceny zgodności pomiędzy myślą człowieka (szerzej istoty myślącej) a rzeczywistością.

Zamiast tego chcę wprowadzić inne pojęcia prawdy.

Prawda słowa opisuje związek zgodności między prawdą wewnętrzną (prawdą myśli) człowieka (szerzej istoty myślącej) i jej mową, wypowiedzią, przekazem (ustnym, pisemnym, itp.).

Prawdę słowa można utożsamić z dotychczasowym pojęciem: szczerość.

Prawda działania (czynu) jest to związek zgodności pomiędzy zamierzeniem (myślą i jej opisem słownym) i wynikiem działania.

Dla pojęcia prawda działania musi wystąpić człowiek (szerzej istota myśląca), która podejmuje zamiar celowego działania i później ocenia zgodność wyniku tego działania z pierwotnym zamierzeniem.

Prawdę działania można utożsamić z dotychczasowymi pojęciami: rzetelność, solidność, sumienność.

Najważniejsza jest prawda czynu, działania, bo ta prawda zwykle wskazuje bez wątpliwości, kim jesteś, co uważasz.

Twój czyn, działanie, postępowanie bardziej niż twoje słowa lub myśli wskazuje jaka jest twoja prawda - okazuje kim jesteś.

 

Pojęcie prawdy pozostaje stałe mimo różnych ataków filozofów i przeinaczeń, ale zmienia się rzeczywistość, zwłaszcza rzeczywistość społeczna.

Wobec jednak wielowiekowego nadużywania pojęcia prawdy, zwłaszcza przez obyczaj, i jej na skutek tego rozmydlenia, a także filozoficznych prób redefiniowania pojęcia prawdy, konieczne stało się w kulturze prawnej amerykańskiej doprecyzowanie: „prawda, cała prawda i tylko prawda”.

Także te dotychczasowe uzupełnienia nie są wystarczające obecnie, gdyż prawda powyżej określona cierpi na powierzchowność i subiektywizm.

Zatem dla osiągnięcia prawdy konieczne jest następujące postępowanie: „dociekliwość - obiektywizm - prawda”, gdzie:

 1. - dociekliwość (rzetelność) jest to dobra wola w dążeniu do poznania prawdy w stałym odniesieniu do rzeczywistości;

 2. - obiektywizm jest to staranie o uzgodnienie własnej subiektywnej prawdy z prawdami innych ludzi;

 3. - a wyniki powyższego procesu dopiero stają się godne ujęcia w formule „prawda, cała prawda i tylko prawda”.

   

  Prawda w twórczości

  Prawda w twórczości naukowej i inżynierskiej – a także w wykonawstwie, musi być obecna na każdym etapie, gdyż rzecz, która nie działa zgodnie z opisem, instrukcją, a jeszcze może stwarza zagrożenie, niebezpieczeństwo, jest w sposób naturalny, a także przed odpowiednie instytucje, eliminowana z rynku.

  W uzupełnieniu do rozważań na temat: prawda w rzeczywistości i prawda w systemie logicznym należy rozważyć temat: prawda w kulturze.

  Temat prawda w przedstawieniu artystycznym obejmuje: literaturę i inne sztuki, np. oratorstwo, obraz, rzeźba, film, itd.

  Występują tu fakty zewnętrzne i treści wewnętrzne.

  Fakty zewnętrzne, które można ustalić jako prawdy obiektywne to np.: kto i kiedy dzieło stworzył?, jak jest ono zbudowane?, itd.

  Treści wewnętrzne dotyczy sedna i konstrukcji logicznej dzieła.

  Ogólnie biorąc dzieło (np. książka, także biografia) nie jest prawdą, nie zawiera prawdy (nie jest zgodne z faktami), choć można tu mówić o poprzednio wymienionej prawdzie słowa (gdy autor pisze to, co myśli) i prawdzie czynu (gdy autor osiąga pisząc to, co sobie zamierzył).

  Przykładowo bajka jest systemem logicznym (podsystemem, bo jakaś ograniczona logika w niej obowiązuje) i można prawdę określać tylko w tym podsystemie, rozumując w zakresie logiki zastosowanej przez autora dzieła.

  Powstaje tu kwesta interpretacji, bo autor może pewne ważne prawdy życiowe ukryć w alegoriach, metaforach i symbolach.

  Interpretacja nigdy nie jest pewna, nawet interpretacja dokonana przez samego autora.

  Najciekawszym typem bajki jest bajka rekurencyjna.

 1. „ Król ma na kolanach psa i opowiada swojemu wnukowi bajkę o tym, że:

 2. – Król ma na kolanach kota i opowiada swojemu wnukowi bajkę o tym, że:

 3. – Król ma na kolanach lwa i opowiada swojemu wnukowi bajkę o tym, że:

 4. I tak dalej…

  Tutaj zatem prawdę trzeba określać na każdym kolejnym poziomie bajki osobno.

  A co będzie jeśli tę bajkę opowiada prawdziwy rzeczywisty król swojemu wnukowi i przy tym ma na kolanach prawdziwego tygrysa?!

  Byłby to poziom 0. tej opowieści!

  Powstaje pytanie:

  A co będzie jeśli cofniemy się jeszcze wyżej i założymy, że nasza rzeczywistość jest bajką (filmem) opowiadanym (wyświetlanym) przez jakiegoś króla?!

  Wtedy prawda określana na naszym poziomie tego filmu, tj. w naszej rzeczywistości, będzie tylko prawdą naszego poziomu tej bajki!

  A może istnieją jeszcze wyższe poziomy?

  I dochodzimy do: religii?!

Wykop Skomentuj13
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Technologie