3 obserwujących
250 notek
56k odsłon
108 odsłon

Śmierć - zbrodnia - zabójstwo

Wykop Skomentuj

Śmierć - zbrodnia - zabójstwo

Po znalezieniu zwłok (martwego człowieka) pierwszym problemem jest kwestia odpowiedzi:

1. śmierć naturalna;

2. nieszczęśliwy wypadek ze skutkiem śmiertelnym;

3. samobójstwo;

4. zabójstwo.

Ad 1.

 Przy śmierci naturalnej zwykle nie ma żadnych śladów zewnętrznych na ciele, chyba że była to śmierć połączona z kolejno następującym wypadkiem.

Plamy pośmiertne (opadowe) powinny wystąpić w najniżej położonych częściach ciała.

Sekcja zwłok zwykle pozwala wskazać przyczynę śmierci.

Z sekcją zwłok warto zaczekać parę dni, by ujawniły się na ciele sińce wcześniej niewidoczne.

Ad 2.

 Śmiertelne wypadki najczęściej zdarzają się w ruchu drogowym (kierowca, pasażer, pieszy) i przy pracy (pracownik, przechodzień).

Życie jest podejmowaniem ryzyka, więc wypadki śmiertelne są nieuniknione, ale ryzyko to trzeba minimalizować.

Brak ostrożności, świadomości sprawcy czasem prowadzi do śmierci jego samego lub innej osoby, np. rak od papierosów, śmierć z przepicia.

Przyjmuje się, że producent wyrobu powinien wskazać bezpieczny sposób jego użytkowania, a także wskazać jak nie powinien być on użytkowany.

Ad 3.

 Samobójstwo jest pozbawieniem życia samego siebie

Przy samobójstwie powinno się poszukać odpowiedzi na pytanie:

Samobójstwo dobrowolne czy wymuszone fizycznie lub psychicznie?

Brak do tego przepisów prawnych, które byłyby konkretnie powiązane z targnięciem się na własne życie.

Prawo polskie nie przewiduje odpowiedzialności karnej sprawców gehenny fizycznej lub psychicznej ofiary doprowadzającej do jej samobójstwa, samobójstwo ofiary nie jest czynnikiem branym pod uwagę przy wymiarze kary dla sprawców maltretowania.

Pod samobójstwo można podciągnąć wypadek przy pracy, gdy człowiek sam lekkomyślnie zaniedba odpowiednich środków bezpieczeństwa.

Może to być wina pracodawcy (zabójstwo nieumyślne), gdy nie dostarczył on odpowiednich zabezpieczeń lub nie przeszkolił pracownika w zakresie bezpiecznego wykonywania danej pracy.

Samobójstwo jest decyzją, więc może być upozorowane na śmierć naturalną, wypadek lub zabójstwo, jeśli może to przynieść jakąś korzyść samobójcy lub osobom z jego otoczenia.

Ad 4.

 Zabójstwo, nazywane także morderstwem, to pozbawienie życia innego człowieka.

W kulturze europejskiej najgorszą zbrodnią jest pozbawienie człowieka życia.

Zabójstwo uważane jest za najgorsze, gdyż pozbawia człowieka przyszłości, przez pozbawienie go życia wszystkie jego właściwości i cechy, wiedza, umiejętności, w tym pozytywne zalety, zostają unicestwione.

Człowiek na tyle różni się od zwierzęcia, że nie ma problemu ze wskazaniem, kto jest człowiekiem.

Inaczej bywało w przeszłości, gdy Murzynów i pewne inne rasy ludzkie, zaliczano do zwierząt lub podludzi, np. Słowian.

W szczególności za człowieka uważa się zapłodnioną komórkę jajową w łonie matki (także wcześniaka lub dziecko, które przeżyło aborcję) oraz osobę z demencją, pomimo jej braku świadomości.

Aborcja i eutanazja są formami zabójstwa, występowały one zawsze (np. jako zaprzestanie terapii uporczywej), ale problemem stały się dopiero wtedy, gdy niektórzy chcą je wprowadzić jawnie do kodeksów prawnych, usankcjonować.

Zabójstwo ma dwie odmiany:

1. Zabójstwo umyślne, z premedytacją;

2. Zabójstwo nieumyślne, przypadkowe, bez zamiaru zabicia.

Zabójstwo umyślne może być skierowane przeciwko konkretnej wybranej osobie, ale może także dotyczyć przypadkowej osoby, która znalazła się w niewłaściwym miejscu i czasie, zaufała niewłaściwym ludziom.

Mogą być też działania celowe dla pozyskania cudzego zaufania (oszustwo).

Elementy zabójstwa:

- sposobność, tj. czas i miejsce, gdzie zabójstwo można popełnić w sposób niezauważony, także z możliwością zapewnienia sobie alibi, czyli fałszywego poświadczenia o innym miejscu przebywania;

- motyw, tj. powód i cel dokonania zabójstwa, np. pieniądze, zemsta, chuć, itp.;

- środki, w tym narzędzie zbrodni;

- okoliczności.

Miejscem zbrodni jest miejsce zabójstwa, ale także miejsce znalezienia zwłok.

Zabójstwo nie może być uzasadnione żadnymi względami przeciwnymi, zarzutami względem ofiary zabójstwa.

Zabójstwo drugiego człowieka jest na tyle samodzielnym i angażującym działaniem, że poznanie bliższych i dalszych okoliczności zabójstwa jest wskazaniem na motywy, ale nie jest i nie może być usprawiedliwieniem.

Wyjątkiem jest obrona konieczna przy bezpośrednim ataku drugiej osoby i zabójstwo nieumyślne w takiej sytuacji obrony stanowi jakąś przesłankę do dopuszczalności skutków śmiertelnych dla atakującego.

Obejmuje to obronę ludzi, którzy są pod twoją opieką, a zwłaszcza kobiet, dzieci.

Jest też zabójstwo na drodze przez nietrzeźwego kierowcę (pijanego, narkomana, lub tracącego przytomność z powodów zdrowotnych), zabójstwo po pijaku powinno być traktowane jak zabójstwo umyślne, bo taki kierowca wie o konsekwencjach swojego stanu nietrzeźwości i godzi się z tym.

Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Kultura