Spór o drewno energetyczne. Lasy Państwowe vs. Greenpeace

Sejm znowelizował ustawę o odnawialnych źródłach energii (OZE), wprowadzając nową definicję drewna energetycznego. Fot. Facebook/LasyPaństwowe
Sejm znowelizował ustawę o odnawialnych źródłach energii (OZE), wprowadzając nową definicję drewna energetycznego. Fot. Facebook/LasyPaństwowe

Dyskusja na temat drewna energetycznego na nowo rozpaliła konflikty między Lasami Państwowymi a środowiskiem zielonych. 

„Minister Michał Woś pod dyktando Lasów Państwowych proponuje rozszerzenie definicji drewna energetycznego, by leśna korporacja mogła sprzedawać więcej wyciętych drzew” - napisała na portalu Greenpeace.org Marta Grundland z Greenpeace Polska jeszcze przed nowelizacją ustawy.  

„Nikt nie chce palić polskich lasów. Na podstawie tej ustawy ani jedno drzewo nie będzie wycięte. Pozyskanie drewna w Polsce jest na podstawie planów urządzania lasów. Więc ja się pytam, w czyim interesie te protesty?” - powiedział minister środowiska Michał Woś. 

Drewno energetyczne - definicja

Według ustawy OZE z czerwca 2016 roku drewno energetyczne to „surowiec drzewny, który ze względu na cechy jakościowo-wymiarowe i fizyko-chemiczne posiada obniżoną wartość techniczną użytkową uniemożliwiając jego przemysłowe wykorzystanie”. 

Sejm znowelizował ustawę o odnawialnych źródłach energii (OZE), wprowadzając nową definicję drewna energetycznego. Brzmi ona obecnie: 

„Od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. za drewno energetyczne uznaje się: 

1) surowiec drzewny niebędący drewnem tartacznym i skrawanym, stanowiącym dłużyce, kłody tartaczne i skrawane oraz niebędący materiałem drzewnym powstałym w wyniku procesu celowego rozdrobnienia tego surowca drzewnego;

2) produkty uboczne będące efektem przetworzenia surowca drzewnego, niezanieczyszczone substancjami niewystępującymi naturalnie w drewnie;

3) odpady, będące efektem przetworzenia surowca drzewnego, niezanieczyszczone substancjami niewystępującymi naturalnie w drewnie, zagospodarowywane zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami”.

Według rządu, dzięki tej ustawie do energetyki trafi niepełnowartościowe drewno. Zdaniem opozycji i organizacji ekologicznych, nowela da pretekst do zwiększenia wycinki w lasach, czy na terenach chronionych. 

Przepisy ustawy mają obowiązywać od 1 października do końca 2021 roku.  

Leśnicy o drewnie energetycznym

Lasy Państwowe zapewniają, że zmiana ustawy o OZE, która wprowadziła definicję drewna energetycznego, nie będzie miała żadnego wpływu na wielkość pozyskania drewna.

„Zmiana ustawy o odnawialnych źródłach energii nie będzie miała żadnego wpływu na wielkość pozyskania drewna. Wprowadzenie prawnej definicji »drewna energetycznego« nie ma związku ani wpływu na ilość surowca, jaki pozyskują i sprzedają co roku Lasy Państwowe” - podkreślili leśnicy.

Ilość drewna, jaka jest pozyskiwana wynika m.in. z 10-letnich planów urządzenia lasu, czy nadzwyczajnych zjawisk o charakterze klęskowym. Taka sytuacja miała miejsce np. po przejściu tzw. huraganu stulecia w sierpniu 2017 roku, kiedy silny wiatr spustoszył lasy w kilkudziesięciu nadleśnictwach, od Wielkopolski po Pomorze Gdańskie. W ciągu jednej nocy wiatr powalił i połamał ok. 25 mln drzew.

drewno, płomień
Lasy Państwowe: Nie ma możliwości, by pozyskanie drewna wzrosło dlatego, że surowcem będzie zainteresowany akurat sektor energetyczny.

„Nie ma możliwości, by pozyskanie drewna wzrosło dlatego, że surowcem będzie zainteresowany akurat sektor energetyczny” - zaznaczyły Lasy Państwowe.

Nowela nie stworzy puli drewna przeznaczonej czy zarezerwowanej dla sektora energetycznego – zapewniają leśnicy. 

„Od lat wśród oferowanego przez Lasy Państwowe do sprzedaży drewna jest również surowiec o najniższej jakości, często niekupowany i nieprzydatny przemysłowi drzewnemu, który już został pozyskany lub i tak musiałby być pozyskany ze względów przyrodniczych i bezpieczeństwa (drewno poklęskowe z drzew zamarłych przez suszę, choroby, gradacje szkodników, wywróconych i połamanych przez wichury)” - wytłumaczono.

Nowa definicja drewna energetycznego - zdaniem leśników - pozwoli jedynie poszerzyć grono potencjalnych nabywców drewna o najniższej jakości. Takie drewno będzie wystawione w internetowych przetargach na ogólnych zasadach - tak jak w przypadku innego rodzaju sortymentu.

Drewno energetyczne - rodzaje

Definicja drewna energetycznego, która znalazła się w noweli pochodzi wprost z unijnej dyrektywy RED II ws. promocji stosowania OZE.

Wymogi w niej wskazane spełniają oferowane przez Lasy Państwowe asortymenty S2AP i S4, czyli drewno o najniżej jakości, opałowe. Definicja obejmie także drewno typu S2A (tzw. papierówka), które ze względu na zbyt wysoką cenę nie jest przedmiotem zainteresowania energetyki.

W całej UE drewno jest wykorzystywane w energetyce w o wiele większym stopniu niż w Polsce. Zgodnie z danymi KE, biomasa ma obecnie 60-proc. udział w OZE w UE. Większość tej biomasy pochodzi z wspólnotowego rynku.

„Głównym źródłem biomasy do produkcji energii są lasy - udział biomasy leśnej (drewno, pozostałości pozrębowe, odpady drzewne) w całej unijnej energii wytwarzanej z OZE to ponad 40 proc.” - wskazały LP.

Pod względem wielkości produkcji i zużycia energii z biomasy Polska jest w tyle za Niemcami, którzy zużywają jej blisko czterokrotnie więcej), Francją (ponad dwukrotnie więcej), Włochami, Szwecją czy Wielką Brytanią.

„Jeśli przeliczymy to per capita, wtedy wyprzedzają nas także m.in. Czechy, Słowacja, Węgry, Austria, Belgia, Chorwacja, Finlandia, wszystkie państwa bałtyckie” - wyjaśniają Lasy Państwowe.

Leśnicy zwrócili ponadto uwagę na kuriozalne - ich zdaniem - obecne przepisy, które od 2012 roku faktycznie uniemożliwiają wykorzystanie krajowego drewna do celów energetycznych, co ciekawe - jak zwracają uwagę leśnicy - tylko tego z Lasów Państwowych.

Na ten m.in. aspekt w trakcie prac nad nowelą w Sejmie zwracał uwagę minister środowiska Michał Woś, który wskazał, że polskie elektrownie rocznie sprowadzają z zagranicy ok. 2,5 mln ton biomasy. 

KW


Lubię to! Skomentuj99 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka