ZZRKORONA ZZRKORONA
43
BLOG

Po co dublować funkcję pełnomocnika ds. ochrony zwierząt?

ZZRKORONA ZZRKORONA Polityka Obserwuj notkę 1

Zarządzeniem nr 24 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2020 roku powołano stanowisko Pełnomocnika Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do spraw ochrony zwierząt, do których zadań należy:

1) opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie ochrony zwierząt oraz dobrostanu zwierząt;

2) analiza, ocena i monitorowanie funkcjonowania przepisów w zakresie ochrony zwierząt oraz dobrostanu zwierząt;

3) identyfikacja najważniejszych problemów w zakresie ochrony zwierząt oraz dobrostanu zwierząt i przedkładanie Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi propozycji ich rozwiązania;

4) współpraca z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz organizacjami zrzeszającymi rolników i hodowców zwierząt;

5) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego obejmująca ich zadania w zakresie ochrony zwierząt;

6) promowanie pozytywnych zachowań wobec zwierząt.

6 grudnia Prezes Rady Ministrów zarządzeniem nr 410 ustanowił funkcję pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. ochrony zwierząt. Zakresy zadań obu pełnomocników w znacznej części się pokrywają.

16 stycznia Związek Zawodowy Rolnictwa "Korona" reprezentowany przez Alinę Ojdanę i Daniel Alain Korona - były prezes Elewarru wystąpili do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego o uchylenie zarządzenie nr 410 dot. ustanowienia pełnomocnika premiera ds. ochrony zwierząt. We wniosku wskazali, że powołanie kolejnej instytucji pełnomocnika ds. zwierząt jest jedynie dublowaniem już istniejącego stanowiska, wiąże się z dodatkowymi niepotrzebnymi kosztami, a ponadto sprawia wrażenie, że do końca nie zrezygnowano z niechlubnej „piątki dla zwierząt”. Korzystniejsze dla zwierząt niż tworzenie dodatkowego stanowiska, byłoby przeznaczenie równowartości środków finansowych przeznaczonych na tę funkcję na rzecz schroniska dla zwierząt.

ZZRKORONA
O mnie ZZRKORONA

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka