ZZRKORONA ZZRKORONA
90
BLOG

Polski rząd zakazał importu produktów rolnych z Ukrainy, bo zawierało pestycydy na Słowacj

ZZRKORONA ZZRKORONA Rolnictwo Obserwuj temat Obserwuj notkę 2

15.04 na stronie Dziennika Ustaw, Minister Rozwoju i Technologii ogłosił rozporządzenie w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych (Dz.U. 2023 poz. 717).

17 kwietnia Związek Zawodowy Rolnictwa "Korona" wystąpił o kopię uzasadnienia i Ocenę Skutków Regulacji Rozporządzenia. Otóż jak wynika z daty modyfikacji plików a także karty projektu z rcl.gov.pl - utworzono je dopiero 18 kwietnia (a zatem 3 dni po ogłoszeniu i dzień po złożeniu wniosku przez Związek).

image

Czym uzasadniano rozporządzenie? Jak wskazuje uzasadnienie i OSR - Wg dostępnych informacji na terytorium Słowacji w toku kontroli produktów przywożonych z terytorium Ukrainy zostało stwierdzone występowanie substancji szkodliwych (pestycydy) m.in. w pszenicy.

I dlatego - Ze względu na powyższe, uwzględniając prawne podstawy do wprowadzenia zakazu, w celu ochrony życia i zdrowia ludzkiego, została podjęta decyzja o wydaniu przedmiotowego rozporządzenia.

Ani uzasadnienie, ani OSR nie zawiera żadnych informacji nt. wolumenu importu poszczególnych kategorii produktów z Ukrainy, wpływu tegoż importu na rynek krajowy, ani informacji na temat potencjalnych skutków finansowych, czy też informacji ws. szkodliwości ukraińskich produktów importowanych do Polski.

Uzasadnienie i OSR na stronie: https://legislacja.gov.pl/projekt/12371554/katalog/12965179#12965179

ZZRKORONA
O mnie ZZRKORONA

https://zzrkorona.blogspot.com/

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka