ZZRKORONA ZZRKORONA
42
BLOG

A jednak MRiT wystąpił do Komisji Europejskiej o cła na kukurydzę

ZZRKORONA ZZRKORONA Polityka Obserwuj notkę 1

image
Wielokrotnie padały w przestrzeni publicznej deklaracje dotyczącej bezczynności polskiego rządu odnośnie braku wystąpienia do Komisji Europejskiej ws. klauzul ochronnych. Jak informowała Interia.pl - 5 kwietnia Minister Rozwoju i Technologii wystąpił jednak w tej sprawie do Komisji Europejskiej. ZZR KORONA zweryfikował tą informację. Otrzymaliśmy z MRiRT kopię przesłanego pisma. Poniżej zatem tekst wystąpienia (robocze tłumaczenie MRiRT):


Minister Rozwoju i Technologii
Waldemar Buda

Znak sprawy:
Data: 5 kwietnia 2023 r.

Pan Valdis Dombrovskis
Wice-Przewodniczący
Komisji Europejskiej

Wniosek o przywrócenie należności celnych przywozowych na kukurydzę


Szanowny Panie Przewodniczący Dombrovskis,

W związku z poważnymi trudnościami dla polskich producentów spowodowanymi importem kukurydzy z Ukrainy jestem zmuszony zwrócić się z wnioskiem o przywrócenie ceł erga omnes na kukurydzę (objętą kodem CN 1005 90 00) importowaną do Unii Europejskiej do maksymalnego poziomu dozwolonego przez zobowiązań UE w ramach WTO, czyli 94 EUR/tonę oraz o podjęcie wszelkich niezbędnych kroków w celu skutecznego stosowania tych ceł na import kukurydzy z Ukrainy do UE.
Dane handlowe wskazują, że w 2022 r. przywóz kukurydzy do UE był o 4,6 mln ton wyższy od przywozu w 2021 r. i wyniósł ok. 12 mln ton. Do 4 państw członkowskich UE graniczących z Ukrainą (Polska, Węgry, Słowacja, Rumunia) trafiło 88% tego nadwyżkowego przywozu, w tym aż 40% do Polski. Jednocześnie do Polski trafiło ponad 15% całkowitej ilości kukurydzy przywiezionej do UE, w porównaniu do 0,08% w 2021 r.
Ponadto tempo wzrostu importu kukurydzy z Ukrainy do Polski (kod CN 1005) w 2022 r. w stosunku do 2021 r. ukształtowało się na poziomie 20 tys. proc. Wartość importu kukurydzy z Ukrainy do Polski w 2021 roku wyniosła 447,2 mln euro, podczas gdy w 2022 roku wartość ta wyniosła 1 854 mln euro. Jednocześnie średnia cena jednostkowa kukurydzy importowanej z Ukrainy do Polski spadła z 347 euro/tonę w 2021 roku do 241 euro/tonę w 2022 roku. Więcej informacji w załączniku.
Wierzę, że to oczywiste, że Polska wspiera Ukrainę od pierwszego dnia rosyjskiej agresji, na wszelkie możliwe sposoby. I w tym kontekście bardzo trudno było mi podjąć decyzję o złożeniu tego wniosku. Jednak, moją odpowiedzialnością, jako polski minister do spraw gospodarki, jest również dbałość o polskich producentów i wnioskowanie o podjęcie wyżej wymienionych działań.
Z wyrazami szacunku
 Waldemar Buda
Minister Rozwoju i Technologii
/ kwalifikowany podpis elektroniczny /

image

ZZRKORONA
O mnie ZZRKORONA

https://zzrkorona.blogspot.com/

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka