Salon24 TVPolityka

Polityka historyczna

Powstaniec Warszawy: Znak Polski Walczącej powinien być chroniony

Andrzej Gładkowski "Ostoja”, powstaniec warszawski, ubolewa nad wykorzystywaniem znaku Polski Walczącej do celów politycznych i komercyjnych. (PAP Media)

Więcej na kanale: Polityka