Salon24 TVSpołeczeństwo

500 plus

Rafalska: 500 plus to program przełomowy

Nie tylko w wymiarze finansowym, ale także pod względem skali oddziaływania i celów, jakie osiągnął: spowodował znaczną redukcję ubóstwa wśród rodzin wielodzietnych i wzrost liczby dzieci, które przechodzą na świat - mówi szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska (PAP).

Więcej na kanale: Społeczeństwo