Salon24 TVSpołeczeństwo

Przestępczość

Surowsze kary dla kierowców

Według nowelizacji Kodeksu Karnego, kierowca, który w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego spowodował wypadek ze skutkiem śmiertelnym lub ciężkim uszkodzeniem ciała, trafi do więzienia minimum na 2 lata. (TVN24/x-news)

Więcej na kanale: Społeczeństwo