Salon24 TVSpołeczeństwo

500 plus

Prawie 4 mln dzieci objętych programem "Rodzina 500 plus"

Pieniądze z programu "Rodzina 500 plus" trafiają do 57 proc. wszystkich dzieci poniżej 18. roku życia. To oznacza 3,91 mln dzieci objętych świadczeniem. Przewidywane skutki programu to zmniejszenie skrajnego ubóstwa wśród najmłodszych o 94 proc (PAP)

Więcej na kanale: Społeczeństwo