Salon24 TVGospodarka

Ekonomia

Czy wejście do strefy euro jest dla Polski konieczne?

Według prof. Witolda Modzelewskiego, przyjęcie wspólnej waluty niesie za sobą konsekwencje ustrojowe i polityczne. (PAP Media)

Więcej na kanale: Gospodarka