Salon24 TVSpołeczeństwo

Sądownictwo

Sąd Najwyższy uniewinnił Tomasza Komendę

Sąd Najwyższy, uwzględniając niebudzące wątpliwości dowody, wskazujące na niewinność Tomasza Komendy, zdecydował się wydać wyrok uniewinniający - ogłosił sędzia SN Andrzej Tomczyk w uzasadnieniu wyroku uniewinniającego Tomasza Komendę. (TVN24/x-news)

Więcej na kanale: Społeczeństwo