Salon24 TVSpołeczeństwo

500 plus

Więcej dzieci nie tylko z powodu 500 plus

Spodziewana w tym roku większa liczba urodzeń może mieć związek nie tylko z wdrożeniem programu „Rodzina 500 plus”, ale także z poprawą sytuacji na rynku pracy i faktem, że na dzieci decydują się osoby z wyżu demograficznego z przełomu lat 70. i 80. (PAP)

Więcej na kanale: Społeczeństwo