Salon24 TVSpołeczeństwo

Rodzina

Polskie małżeństwa są stabilne na tle Europy

Na tle Europy jesteśmy krajem o stabilnych małżeństwach, ponieważ w Polsce rozpada się mniej więcej co trzecie z nich, podczas gdy w krajach zachodnioeuropejskich nawet połowa małżeństw kończy się rozwodem – uważa demograf prof. Piotr Szukalski z UŁ (PAP)

Więcej na kanale: Społeczeństwo