Badania i rozwój

Napisz notkę na ten temat

       Wyjaśnienie  pojęcia continuum   rozpocznę od wstępu dotyczącego fizjologii postrzegania człowieka, bo przecież opis natury tak daleko to postrzeganie uwzględnia, że nawet spotyka się opinie, że istnieje...

Starsi pewnie pamiętają, a i młodsi pewnie też, że zdjęcia można było kiedyś wziąć do ręki - a wręcz - że trzeba było je wziąć do ręki, ponieważ istniały tylko w formie "analogowej", tj. kawałka światłoczułego papieru,...