Historia

Napisz notkę na ten temat

Dawnemi czasy na ziemiach stanowiących obecne generał – gubernatorstwo przywiślińskie, mieszkał liczny zakon jezuitów, fałszywie mianujący się narodem polskim. Jednego razu generałem tego zakonu był niejaki Bolesław Chrobry,...

p { margin-bottom: 0.21cm; }a:link { } Od Atylli, do Kulikowego Pola To właśnie te czasy, które mało opisane, mało znane. Wspólnym mianownikiem, jest dominacja skośnookich łuczników, na śmiesznych konikach stepowych....

Ciekawe czy została sfałszowana, na pewno są skróty, ale są też elementy i miejscami celny opis zachowań i taktyki staliniąt (obserwowany również dzisiaj, niekiedy skuteczny, co powinno być/jest dla Polaków zawstydzające), a co...

„Czasy były złe a z piekła raczej niż z Gniezna się wywodzący ród Piastów zrobił wiele, żebyśmy my "ich", a nie "oni" nas jak pisał Paweł Jasienica. "Gesta Danorum (dosł. "Czyny Duńczyków") zostały zapisane przez Saxo...

Piszą na ten temat

Popularne tagi