Lista notek dla taguedukacja

O tym, że w kraju jest źle, wiemy z licznych doniesień medialnych. A że jest bardzo źle - to pewne grupy inicjują protesty o wszystko. Jednym z tych protestów jest próba zbojkotowania jednego z działań rządu w kierunku poprawienia...

Nie pozwólmy, by parlamentarne chuligaństwo zniszczyło sens demokracji przedstawicielskiej. Posłowie, próbujący bezprawnie przejąć sterowanie instytucją utworzoną do regulowania spraw Rzeczpospolitej, słusznie zostali nazwani...

Jeżeli samokształcenie w rodzinie nie wzmocni samopomocy zdrowia, wkrótce globalne korporacje zajmą się naszą demografią. Napisałem sporo tekstów o potrzebie wsparcia rodziców w pracy solidarnej dla wychowania dzieci. Napisałem...

Tematy z tagiem (edukacja)