Nauka

Napisz notkę na ten temat

 123 =  369 - 246 tak myślimy.Jeżeli te liczby wyrazimy w hercach,wtedy 123hz jest tonem różnicowym z 369hz - 246hz.Jeżeli jednocześnie zabrzmią  369hz i 246hz,wtedy  "usłyszymy" także123hz ."Usłyszymy " jest w...

Na samym wstępie należy zdefiniować skąd się pojęcie Nicości bierze i jak ludzie sobie nicość wyobrażają. Najpowszechniejszym wyobrażeniem nicości jest Próżnia, którą się traktuje, jako mające rozciągłość...

Nic nie dzieje się bez przyczyny . Twierdzenie takie dotyka problemu fundamentalnego, dotyczącego postrzegania przyrody, jako logicznego następstwa pewnych zdarzeń, które u początku były także zdarzeniami wynikłymi ze swoich...

Anonsuję: Tłamszone odkrycia w fizyce Może jeszcze przypomnę co mówi Szczególna Teoria Względności: "Prędkość światła jest stała zawsze, wszędzie i względem wszystkiego" - jeśli ktoś nie pojmuje konsekwencji tego...

Realność świata przyrody nie jest rzeczą wątpliwą - jej opis  z pewnych powodów jest jedynie ograniczony. Jedną z przyczyn tego ograniczenia jest nasza, nie adekwatna do obiektu obserwacji zdolność postrzegania i rejestracji,...

Piszą na ten temat

Popularne tagi