Lista notek dla tagukościół

kościół

Kościół - wspólnota religijna ludzi na całym świecie, którą łączy wiara katolicka w jednego Boga pod trzema postaciami. Założycielem Kościoła był Jezus Chrystus, który umarł na krzyżu, by zbawić ludzi od grzechu. Podwaliny pod wspólnotę dali uczniowie Jezusa i ich następcy, którzy głosili jego nauki po całym świecie. Każdy chrześcijanin pogłębiając życie religijne ma dążyć do zbawienia. Warunkiem wstąpienia do wspólnoty jest przyjęcie sakramentu chrztu. Kościół ma cztery stałe cechy:  jedność, świętość, powszechność, apostolskość. Inne znaczenie to: organizacja ludzi wierzących i duchowieństwa, która posiada własną doktrynę, ustrój i obrzędy. Kościołami nazywamy także budynki sakralne.

Media p rezentują obraz preześnego oblicza, uchwycony w momencie, kiedy przejęty tłum skanduje jego imię podczas miesięcznicy smoleńskiej. Wyraźnie widać, że warto żyć dla takich chwil. Trudno się też dziwić, że Prezes nie...

Dział: Polityka, Temat: PiS

Wideo z tagiem (kościół)