Lista notek dla tagukościół

kościół

Kościół - wspólnota religijna ludzi na całym świecie, którą łączy wiara katolicka w jednego Boga pod trzema postaciami. Założycielem Kościoła był Jezus Chrystus, który umarł na krzyżu, by zbawić ludzi od grzechu. Podwaliny pod wspólnotę dali uczniowie Jezusa i ich następcy, którzy głosili jego nauki po całym świecie. Każdy chrześcijanin pogłębiając życie religijne ma dążyć do zbawienia. Warunkiem wstąpienia do wspólnoty jest przyjęcie sakramentu chrztu. Kościół ma cztery stałe cechy:  jedność, świętość, powszechność, apostolskość. Inne znaczenie to: organizacja ludzi wierzących i duchowieństwa, która posiada własną doktrynę, ustrój i obrzędy. Kościołami nazywamy także budynki sakralne.

  http://bratdamian.salon24.pl/764075,kosciol-i-uchodzcy,1   Barta Damian, którego z jakiegoś powodu czytuję, napisał post pt.: „Kościół i uchodźcy”. Kompletnie, ale to kompletnie nie zgadzam się z tezami jakie w...

Niektórzy lubią i pozwalają, by opanowały nas rozmaitego typu Niechce-misie. Te Niechce-misie czepiają się  każdego dnia. Razem z Panem Leniwcem powodują, że łatwo rozgrzeszamy się z braku zmian w życiu duchowym. -...

            Czy poniższy przykład jest dowodem na postępujące zeświecczenie Belgii, czy też raczej na otwartość tamtejszego Kościoła pragnącego w nowatorski, ale i zgodny...

Wideo z tagiem (kościół)