Lista notek dla taguapel

             Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski zaproponował, żeby wojewoda podkarpacka Ewa Leniart nakazała na podlegającym jej terenie rozbiórkę wszystkich pomników...

            Jeżeli chce się zrealizować poważne przedsięwzięcie artystyczne w dużym mieście, to trzeba najpierw dokładnie przemyśleć szanse jego realizacji, zastanowić się nad...

          Polski Klub Ekologiczny wystąpił do prezydenta Krakowa, profesora Jacka Majchrowskiego, z rewolucyjnym postulatem całkowitego wyłączenia z ruchu samochodowego ulic Zwierzynieckiej,...