Lista notek dla tagusymbole

W miarę jak umysł nie może pojąć metafizycznego znaczenia symbolu, bywa on rozumiany coraz bardziej wulgarnie [M. Eliade]. Dziecko d ostało jedynkę, pierwszą w życiu. Nie wiedziało, że w Kościele najważniejsze jest...

Dział: Społeczeństwo, Temat: Socjologia

            Biało-czerwone barwy, godło i hymn są ustawowymi symbolami Rzeczypospolitej Polskiej. Otaczanie ich czcią i szacunkiem jest prawem oraz obowiązkiem nie tylko wszystkich...

Dział: Polityka