Lista notek dla tagustruktura władzy

 W poprzednich notkach doszedłem do konstatacji, że mamy nieobowiązującą konstytucję, co nie jest niczym nadzwyczajnym, jako że i w peerelu mieliśmy także konstytucję totalnie fasadową. Tym niemniej należałoby zbadać, dlaczego...

  W poprzedniej notce ( TUTAJ ) zaprzeczyłem, jakoby aktualny był (w Polsce?) monteskiuszowski podział władzy na legislaturę, egzekutywę i jurysdykcję. Mamy bowiem do czynienia z zupełnie innym podziałem...

Oczywiście myślą o nich szczególnie ciepło. Nie dlatego, że lubią je pobierać (choć to też chleb dla biurokracji skarbowej) – wręcz przeciwnie, podatki dotkliwie krzywdzą przedsiębiorców i innych obywateli kraju,...