Lista notek dla tagujan piński

Większość mediów nie mogła nie zauważyć i nie odnotować faktu, że znacząco – bo aż o połowę – spadła sprzedaż tygodnika „Uważam Rze”. Pismo, które jeszcze w listopadzie 2012r. plasowało...

Dział: Polityka