Lista notek dla taguwybory samorządowe

Okazuje się, że PIS planuje dokonać zmian w ustawie dotyczącej regionalnych izb obrachunkowych (RIO). Zgodnie z projektem, RIO ma oceniać (kontrolować, nadzorować) gospodarkę finansową samorządów w oparciu o kryteria zgodności z...

Dział: Polityka, Temat: PiS

Wideo z tagiem (wybory samorządowe)