Lista notek dla tagumuzeum sztuki nowoczesnej

W związku z zerwaniem przez władze Warszawy umów z Christianem Kerezem, architektem przygotowującym projekt Muzeum Sztuki Nowoczesnej proponuję przed przystąpieniem do realizacji nowego projektu podpisanie stosownych umów...

Dział: Kultura