Lista notek dla taguwotum nieufności

Najdalej posunął się poseł Rafał Trzaskowski z PO. Dostrzegł on u swojego lidera oznaki charyzmy -  miała rzekomo wezbrać  podczas przemówienia Grzegorza Schetyny w trakcie debaty sejmowej. Redaktor  Eliza Michalik...

Jak osiągnąć sukces polityczny? Otóż sztuka polega na wiarygodnym odzwierciedleniu swoich wyborców. Należy wybrać elektorat o możliwie największej liczebności, a następnie powielać jego kolektywny charakter, co na ogół wiąże...

Wideo z tagiem (wotum nieufności)