Lista notek dla tagużart

            Wojewoda małopolski Józef Pilch zasugerował na wczorajszej sesji Rady Miasta Krakowa, że po sukcesie Światowych Dni Młodzieży podwawelski mógłby...

Stoję dziś przed pewnym, niełatwym do rozwiązania dylematem, muszę wybrać pomiędzy sukcesem finansowym, a oczyszczeniem atmosfery na blogu. W zasadzie już się zdecydowałem, więc powyższe zdanie można uznać za kokieterię....