Lista notek dla tagubeczka

Streszczenie. Wyznaczyłem bardzo prawdopodobny czas przestawienia wysokościomierza barometrycznego w stenogramie IES oraz spróbowałem oszacować, jakiej nierównowadze sił nośnych odpowiadają przebiegi kąta przechylenia...