Lista notek dla tagudepartament informacji delegatury rządu

Tu i ówdzie po Marszu Niepodległości 2012 pojawiły się ataki na organizatorów Marszu, na polskie środowiska narodowe. Ja czuję się coraz bardziej polskim nacjonalistą. Również dzięki Marszowi Niepodległości....

Przytoczę wiersz K. H. Roztworowskiego umieszcony na końcu książki Zbigniewa Sadkowskiego "HONOR I OJCZYZNA" relacjonującej sprawy Polaków w walce z Niemcami w 1942 roku,    NAPRZÓD  ...

 Umieszczę jeszcze jeden rozdział z książki "Honor i Ojczyzna" ostatni raz wydanej w Podziemnej Polsce, w czerwcu 1943. Autor Zbigniew Sadkowski, dziennikarz, był pracownikiem wywiadu Delegatury Rządu na Kraj. Jedną z...