Lista notek dla tagustudia

    Ponad 40 lat „belfruję” na uczelniach tzw. „pierwszego sortu”.     Nieco później, bo w 1991 r. wykorzystując wiedzę uzyskaną w Kalifornii zetknąłem się z dydaktyka dla...

Dział: Gospodarka