Lista notek dla tagumedia

media

Media - środki społecznego komunikowania o szerokim zasięgu, czyli prasa, radio, telewizja, Internet, a w szerszym znaczeniu także książka, film, plakat, kino. Środki masowego przekazu to element kultury masowej. Media spełniają ważne funkcje społeczne, m. in. dostarczają informacji, wyjaśniają i komentują zdarzenia, nadają sens, ustalają autorytety, dostarczają rozrywki, mobilizują do wspólnego działania.

Skuteczna propaganda, to promowanie nawyków, opinii i przekonań tych grup społecznych, które się chce dla siebie pozyskać. Jeżeli celem jej zabiegów ma być “lud pracujący miast i wsi”, to trzeba udawać, że się podziela jego...

Tematy z tagiem (media)