Lista notek dla tagudzieci

10 lutego 1940r., z terenów II Rzeczypospolitej, zajętych przez sowieckie wojska, władze ZSRS rozpoczęły masowe deportacje ludności polskiej na Syberię. Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze uznał deportacje za zbrodnię...

Postrzeganie dziecka przez rodziców jako zbyt otyłe może mieć negatywne skutki dla jego zdrowia w późniejszym wieku. Z wieloletnich badań populacyjnych przeprowadzonych w Australii i Irlandii wynika, że kilkulatki postrzegane przez...

Wideo z tagiem (dzieci)

Tematy z tagiem (dzieci)