4 obserwujących
21 notek
10k odsłon
468 odsłon

...i Bóg stworzył Unię Europejską

Wykop Skomentuj60

Sprowadzając mnogość systemów politycznych świata do prostego białe i czarne, otrzymamy dwa obrazki. Na jednym z nich obywatel jest podmiotem, czyli źródłem władzy, na drugim, przedmiotem, czyli poddanym władzy. I tak się w historii dziejów ułożyło, że obywatel jest podmiotem jedynie w części świata zwanej Zachodem, a przedmiotem wszędzie gdzie indziej. Przejście obywatela z pozycji przedmiotu na pozycję podmiotu nastąpiło wtedy, gdy Zachód zastąpił poddaństwo dogmatom religijnym, równym i jednobrzmiącym prawem dla wszystkich członków swej społeczności. W całej reszcie świata ludzie są poddani dogmatom, albo religijnym, albo partyjnym rządzących koterii.  

Zastąpienie dogmatów religijnych świeckim prawem nie oznacza wyrugowania religii z życia obywateli. To jest tylko przesunięcie dogmatów religijnych ze sfery publicznej państwa do sfery prywatnej obywatela. Obywatel w swym życiu prywatnym ma pełne prawo dochować wierności naukom swej religii i w takim duchu wychowywać swe dzieci. Natomiast obowiązkiem państwa jest (obok zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego oraz rozbudowy i utrzymania infrastruktury) zapoznawanie wszystkich obywateli z aktualnym stanem wiedzy i nauki, z zachowaniem pełnej tolerancji dla poglądów i wyznania każdego obywatela. Dlatego każdy obywatel ma prawo wierzyć (i tak tłumaczyć swym dzieciom), że świat powstał na skutek boskiego „niech się stanie”, a państwo w szkołach będzie uczyć o wielkim wybuchu i ewolucji.   

Bezpośrednią konsekwencją takiego stanu rzeczy jest równość wszystkich obywateli wobec siebie i wobec państwa, we wszystkich kierunkach i formach wzajemnych relacji, dzięki czemu żadna grupa społeczna nie jest uprzywilejowana wobec innych grup, bez względu na to, czy stanowi większość, czy mniejszość społeczeństwa. Liberalna demokracja nie jest dyktaturą większości, jest strażnikiem praw i wolności każdego obywatela, bez wyjątku. Co na Zachodzie jest zrozumiałe i akceptowane przez każdego obywatela, od średnio rozgarniętego piętnastolatka począwszy, a w Polsce jest obiektem zimnej wojny domowej, w której strony nawzajem okładają się najcięższymi oskarżeniami. Co jest głównym przejawem polskiego zapóźnienia cywilizacyjnego, które PiS uczynił ostoją swej władzy. 

Ogólnodostępna, powszechna wolność obywatelska jest bardzo młodym wynalazkiem, z którego dobrodziejstw korzysta zaledwie około 1/7 ludności świata. Dlatego świat ludzi wolnych łączy się w ponadnarodowe i ponadpaństwowe organizacje, zdolne odstraszać i zwalczać wszystkich, dla których wolny świat jest solą w oku. Dlatego PiS zwlekał z podpisaniem traktatu lizbońskiego, którego przyjęcie definitywnie odłożyło w niebyt, pisowskie marzenia o przywróceniu w Polsce dyktatury. By pan poseł Kaczyński mógł zostać dzierżącym władzę wodzem Polski, PiS musiałby zerwać wszystkie umowy międzynarodowe z Zachodem i podeprzeć swą władzę juntą wojskową typu południowoamerykańskiego. Co jest niemożliwe, niewykonalne i w swej istocie śmiesznym snem wariata. Jedyne co PiS może to, trzymając Polskę z daleka od głównego nurtu UE i nie zadzierając zbytnio z unijnymi instytucjami, obławiać się na państwowych posadach tak długo, jak długo odpowiednia ilość Polaków da się robić pisowskiej propagandzie w bambuko.  

Tak więc dziękujmy po chrześcijańsku Bogu za to, że stworzył Unię Europejską, na wzór i podobieństwo nauk Jezusa Chrystusa, w których miłość do bliźniego jest wyzwaniem nadrzędnym. To zachodnie chrześcijaństwo wyprowadza ludzkość z barbarzyństwa i uczyniło ideały Zachodu wzorem dla całego świata. Brzmi to bardzo górnolotnie, ale taka jest prawda. Świat, albo pójdzie drogą wyznaczoną przez Zachód, albo sczeźnie. Suwerenność państw i narodów nie może być utrzymywana kosztem suwerenności obywateli, kosztem wolności człowieka. Tylko ludzie autentycznie wolni, są wstanie uczynić świat bezpiecznym i przyjaznym. 

Wykop Skomentuj60
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Polityka