Polityka historyczna

Działania organów państwa mające na celu kształtowanie świadomości historycznej i budowanie tożsamości narodowej obywateli. Polityka historyczna państwa odgrywa też rolę na scene międzynarodowej - bywa wykorzystywana przez niektóre panstwa do uprawiania polityki zagranicznej.

Polityka historyczna jest realizowana w takich dziedzinach jak badania naukowe, edukacja historyczna, tworzenie muzeów, izb pamięci, instytutów lub centr poświęconych określonym tematom związanym z przeszłością. To także nadawane nazw ulic i placów, budowanie lub likwidowanie pomników. Do realizacji polityki historycznej wykorzystuje się media, wymiar sprawiedliwości, instytucje powołane do prowadzenia akcji promujących określone wydarzenia czy postaci, a także aktywność społeczną obywateli. 


Chcesz więcej tytułów?