UE

Unia Europejska – najnowsze wydarzenia, Parlament Europejski, projekty europejskie, fundusze europejskie. Newsy, opinie i komentarze na blogach w Salon24.

UE to polityczna i gospodarcza wspólnota 27 państw europejskich. Powstała 1 listopada 1993 r. na mocy traktatu z Maastricht. Symbolem Unii są granatowa flaga z 12 złotymi gwiazdami w okręgu oraz hymn „Oda do radości”. Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 r. Celami UE są współpraca gospodarcza i wspólnota np. poprzez ujednolicenie norm prawnych. Najważniejsze instytucje UE to: Parlament Europejski, Komisja Europejska, Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej, Trybunał Sprawiedliwości, Europejski Bank Centralny.

Chcesz więcej tytułów?