Reprywatyzacja

Reprywatyzacja rozpoczęła się po upadku PRL. Wtedy to warszawskie nieruchomości przejęte na podstawie tzw. dekretu Bieruta zaczęły trafiać znów w ręce swoich właścicieli. Powstał też rynek handlu roszczeniami. Praw do nieruchomości pozbywali się dawni właściciele zniecierpliwieni oczekiwaniem na reprywatyzację.

W czerwcu 2008 roku prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz podpisała zarządzenie pozwalające miejskim urzędnikom na oddawanie nieruchomości przed zakończeniem przez miasto postępowania reprywatyzacyjnego.

W 2016 roku ujawniono tzw. aferę reprywatyzacyjną. W serii artykułów publikowanych w „Gazecie Wyborczej” opisywano nieprawidłowości warszawskiej reprywatyzacji oraz niejasne związki między urzędnikami Ratusza a następcami prawnymi dawnych właścicieli nieruchomości. W odpowiedzi na aferę reprywatyzacyjną we wrześniu 2016 Hanna Gronkiewicz- Waltz zdymisjonowała swoich wiceprezydentów i rozwiązała Biuro Gospodarki Nieruchomościami, które było odpowiedzialne za rozpatrywanie wniosków o zwrot nieruchomości.

W 2017 roku powołano tzw. Komisję Weryfikacyjną, której celem jest wyjaśnienie i usuwanie skutków warszawskich decyzji reprywatyzacyjnych wydanych z naruszeniem prawa.


Chcesz więcej tytułów?