Imigranci

Napisz notkę na ten temat

Istotą rozumowania jest dążenie do pewności. Dochodzi się do niej wykazując błędy w argumentacji. Można się tu oprzeć zarówno na zasadach logiki, jak i na faktach z przeszłości. Pewne bowiem jest to, co się zawsze sprawdza. Do...

Dział: Polityka, Temat: Imigranci

Piszą na ten temat