Podatki

Napisz notkę na ten temat
Dział: Gospodarka, Temat: Podatki

Państwo socjalne nie oznacza lewicowości. Lewicowość oznacza socjalizm, a nie socjal. Socjalizm to nacjonalizacja, udziały skarbu państwa w spółkach, zakładanie i rozwijanie państwowych przedsiębiorstw, centralizacja, kontrola...

Piszą na ten temat