Biznes

Napisz notkę na ten temat
Dział: Gospodarka, Temat: Biznes

Srebrna zatrudniała w 2014 roku tylko 24 pracowników, w tym 11 robotników. Przeważali pracownicy umysłowi. Taka struktura żywo przypomina czasy Peerelu, gdzie “ biurowych ” zawsze było więcej od “ fizoli ”. Stąd się też...

Piszą na ten temat