Grupa Wyszehradzka

Grupa Wyszehradzka nazywana też V4 to zrzeszenie czterech państw Europy Środkowej – Polski, Czech, Słowacji i Węgier, którego celem jest pogłębianie współpracy między tymi krajami, w początkowej fazie w szczególności w kwestiach przystąpienia do struktur Unii Europejskiej i NATO. 

Chcesz więcej tytułów?