Solidarność

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” to największy w Polsce związek zawodowy, powstały w 1980 roku dla obrony praw pracowniczych. Do 1989 roku był także jednym z głównych ośrodków opozycji przeciw rządowi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i komunizmowi.

Chcesz więcej tytułów?